Chrisovalantou

;

Description

DIALY TRIPS
OLYMPOS - DIAFANI
Departure 08.30 – Arrival 18.00
Tickets on Board

MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY
BLUE DAY
visiting the 4 beaches, Agios Nikolaoσ, Kato Lakos, Kyra Panagia and Apella.
Departure 08.30 – Arrival 18.00

TUESDAY - THURSDAY – SATURDAY – SUNDAY
OLYMPOS - DIAFANI
Departure 08.30 – Arrival 18.00

TUESDAY & SUNDAY
SARIA island (Palatia)
Departure 08.30 – arrival 18.00